Ѳздүк процессинг борбору

DemirBank – 2002-жылдан бери Кыргызстанда жайгашкан Процессинг борбору бар Кыргызстандагы биринчи банк. Бул биздин кардарларга, VISA жана Mastercard карталарынын ээлерине геосаясий кырдаалга карабай, терминалдык тарамдын ичинде кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү ыкчам алууга мүмкүндүк берет!

Бүгүнкү күнү DemirBankтын карталары Кыргызстандын аймагында жана Россия Федерациясын кошпогондо, чет ѳлкѳлѳрдѳ кадимки режимде иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салгыбыз келет!

Ѳздүк процессингдик борбор тѳмѳнкүлѳргѳ мүмкүндүк берет:

  • Кардарларга сапаттуу жана ыкчам кызмат кѳрсѳтүүнү жүзѳгѳ ашырууга, жүргүзүлгѳн транзакцияларды онлайн режимде иштеп чыгууга
  • Ѳз алдынча мониторинг жүргүзүүнү жүзѳгѳ ашырууга жана карточкалар боюнча алдамчы операцияларды контролдоого
  • Банкоматтар тарамын жана POS-терминалдарды үчүнчү жактардын жардамысыз ѳнүктүрүүгѳ
  • Карталарды даярдоого жана тейлѳѳгѳ кардарлардын тапшырыктарын ыкчам аткарууга
  • Кардарлар, эсептер, транзакциялар жѳнүндѳ купуя маалыматтарга үчүнчү жактар тарабынан киришин жокко чыгарууга

Толук маалыматты күнү-түнү иштеген контакт борбордун 2222 телефону боюнча алыңыздар

https://demirbank.kg/ru/about/news/news-detail?slug=processing-center-demirbank

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.