Кыргызстан банктарынын бирикмесинин мүчөлөрү

ААК«Айыл Банкы»

AB

 .

 .

. . .

ААК «Бакай Банкы»

.

.

 

ЖАК Банк «Бай-Тушум»

baitushum_2

 .

 .

 

ЖАК «Банк Азии»

bank-asia

.

.

.

.

ЖАК «Демир Кыргыз Интернешнл Банкы»

demirbank_logo

.

.

 

ААК «Дос-Кредобанкы»

.

.

 

ААК «Капитал Банкы»

Capitalbank

.

.

 

ААК «Коммерцыялык банкы КЫРГЫЗСТАН»

CBK

.

.

 

 

ЖАК «КСБ Коммерциялык Банк»

.

 

 

.ААК «Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк»

kicb-logo

.

.

 

ААК «Кыргызкоммерцбанк» 

КыргызКоммерц Банк

.

.

 

ЖАК «Банкаралык процессинг борбору»

.

.

 

ААК «Оптима Банкы»

optima

.

.

.

ААК «Керемет Банк»

.

.

 

ААК «РСК Банкы»

.

..

.

ЖАК «КБ «Сейф энд Саунд»

.

.

 

ААК МФК «Салым Финанс»

.

.

.

 

ААК «Халык Банк Кыргызстан»

halyk

.

.

 

 

ААК «Евразиялык Сактык Банкы»

12924593_805170676281032_3987995372385754584_n

.

.

 

 

ЖАК «Компаньон Банкы»

.

.

.

 

 

ЖЧК «М Булак» Микрокредиттик Компаниясы» 

.

.

 

 

ААК «ФинансКредитБанк КАБ» 

fkb

.

.

 

 

ЖАК «ФИНКА Банкы» 

FINCA

.

.

 

 

ЖАК «ЭкоИсламикБанк»

ekoislamik

.

.

.

 

Ассоцияланган мүчөлөрү

 

Европейский банк реконструкции и развития

EBRDLogo

.

.

 

Международная финансовая корпорация

ifc_logo

.

.

 

Международный деловой совет

IBC