• Состоялся Второй турнир по бильярду на Кубок банков Кыргызстана 2024. В итоге в командном зачете Кубок турнира и 1 место досталось команде ОАО «РСК Банк», 2 место заняла команда ОАО «Керемет Банк» и 3 место команда ЗАО «ФИНКА Банк».

Кыргызстан банктар бирикмесинин президенти Эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышып, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин “Ардактуу профессору” наамына ээ болду.

24-ноябрда И.Арабаев атындагы КМУда Экономика жана менеджмент институтунун 25 жылдыгына карата “Экономика, менеджмент, илим жана билим берүү: глобалдашуу жана санариптештирүү шартында туруктуу өнүгүүнүн чакырыктары жана келечеги” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.

Эл аралык илимий-практикалык конференциянын максаты бул глобалдашуу жана санариптештирүү шартында экономика, менеджмент, илим жана билим берүү тармагындагы талкуу жана изилдөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле бул тармактарда туруктуу өнүгүүгө жетишүүнүн келечектүү жолдорун издөө болду.

Конференциянын алкагында Анвар Абдраевге И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин “Ардактуу профессору” наамы ыйгарылды.

Read more »