КР Президентинин «Финансы рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгы

Кыргыз Республикасынын Президенти «Финансы рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыкка кол койду.

Кыргыз Республикасынын финансы рыногун өнүктүрүү жана аны санариптештирүү процессин ылдамдатуу, жарандардын жана ишкерлердин финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү алуусунун жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү, бул секторго инвестициялардын келүүсү үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесин жетекчиликке алып токтом кылынат:

  1. Жаңы технологияларды киргизүү жана финансы продукттарын (кызмат көрсөтүүлөрүн) санариптештирүү, аларды бүткүл калк жана ишкердик субъекттери үчүн жеткиликтүү кылуу, инвестициялар жана финансы операциялары үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, эл аралык финансы рыногуна интеграция болуу, өлкөнүн калкынын аманаттарынын деңгээлин көтөрүү Кыргыз Республикасынын финансы рыногун өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири деп эсептелсин.
  2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын катышуусунда сунушталсын:

— накталай эмес жүгүртүүнүн үлүшүн көбөйтүү жана көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүү үчүн накталай төлөмдөрдү жүргүзүүдө босоголук суммаларды белгилөөнү караган мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу жана 2021-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү;

Read more »