– КР Улуттук банкы Демир Кыргыз Интернэшнл Банкына процессинг жана клиринг боюнча лицензияны берүү чечимин кабыл алды

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2017-жылдын 11-январында «Демир Кыргыз Интернэшнл Банкы» ЖАКка үчүнчүжактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана аларды төлөм системасынын катышуучуларына, ошол процессинг жана клиринг борборуна берүү боюнча кызматтарды сунуштоо укугуна лицензияны берүү чечимин кабыл алды. 

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.