«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын болүмдөрү аркылуу Казакстандын төлөм карталарын толуктоо

«Халык Банк Кыргызстан» ААК төлөм карталары менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөрүн активдүү түрдө өнүктүрүп келе жатат.

Ар кандай иштери менен Кыргызстанда да, Казакстанда да көпкө жүргөн жарандарга ыңгайлуу болушу үчүн биз кошуна өлкөнүн ири банктары: «Казакстан Эл Банкы» АК жана  «Казкоммерцбанк Казакстан» АК тарабынан чыгарылган төлөм карталарын биздин банктын кассалары аркылуу толуктоо боюнча кызмат көрсөтүүнү ишке киргиздик.

Бул кызмат өз убагында киргизилди, себеби Кыргызстан жана Казакстандын ортосунда тыгыз байланыштар түзүлгөн жана көпчүлүк жарандарда эки өлкөнүн тең төлөм карталары бар.

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын бөлүмдөрүнүн даректери менен http://www.halykbank.kg/ru/filialy.html шилтеме боюнча таанышууга болот.

Төлөм карталарын тейлөөгө карата бардык маселелер боюнча банктын бөлүмдөрүнө же:

+996 312 90 11 41,

+996 312 32 38 43

телефондору боюнча кайрылсаңыздар болот.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.