Кыргызстан банктарынын бирикмесинин мүчөлөрү

ААК«Айыл Банкы»

AB

 .

 .

ААК РК «Аманбанкы»

aman

 .

 .

ААК МФК «АБН»

АБН

 .

 .

ААК «Бакай Банкы»

bakai

.

.

ЖАК Банк «Бай-Тушум»

baitushum_2

 .

 .

ЖАК «Банк Азии»

bank-asia

.

.

ЖАК «БТА Банкы»

logo_ru

.

.

ЖАК «Демир Кыргыз Интернешнл Банкы»

demirbank_logo

.

.

ААК «Дос-Кредобанкы»

logo

.

.

ААК «Капитал Банкы»

Capitalbank

.

.

ААК «Коммерцыялык банкы КЫРГЫЗСТАН»

CBK

.

.

ААК «Кыргыз-Швейцария Банкы»

ksb

.

.

ААК «Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк»

kicb-logo

.

.

ААК «Кыргызкоммерцбанк» 

КыргызКоммерц Банк

.

.

ААК «Оптима Банкы»

optima

.

.

.

Пакистан Улуттук банкынын Бишкек филиалы

nbp

.

.

ААК «Росинбанк»

rib

.

.

ААК «РСК Банкы»

rsk

.

.

.

ААК «Халык Банк Кыргызстан»

halyk

.

.

ААК «Евразиялык Сактык Банкы»

12924593_805170676281032_3987995372385754584_n

.

.

ЖАК МФК «Финансалык Топтому Компаньон»

401196.1452590572_0.

.

ЖЧК МКК «Мол Булак Финанс»

download (1)

.

.

ААК «ФинансКредитБанк КАБ» 

fkb

.

.

ЖАК «ФИНКА Банкы» 

FINCA

.

.

ЖАК «ЭкоИсламикБанк»

ekoislamik

.

.

.

Ассоцияланган мүчөлөрү

Европейский банк реконструкции и развития

EBRDLogo

.

.

Международная финансовая корпорация

.ifc_logo

.

.

Международный деловой совет

IBC