• Кыргызстан банктар бирикмесинин президенти И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин “Ардактуу профессору” наамына ээ болду / Президент Союза банков Кыргызстана был удостоен звания «Почетный профессор» Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева

FINANCE AND TECHNOLOGIES EXPO ISTANBUL

We are excited to announce FINTEX SUMMIT ISTANBUL 2023 (FINTEXFINANCE AND TECHNOLOGIES EXPO) in partnership with VISA, to be held on December 5-6, 2023 in Istanbul, Türkiye, at Wyndham Grand Istanbul Levent with the subject of “New Trends in Banking and Finance Ecosystem: Innovative Solutions, FinTech And Security”.

FINTEX SUMMIT ISTANBUL 2023 – will be held in ISTANBUL, Türkiye, on 5-6 December, 2023

Summit is organized by the Council of Banks Associations of the Turkic States, and supported by The Banks Association of Türkiye, The Participation Banks Association of Türkiye, Azerbaijan Banks Association, Association of Banks of the Republic of Kazakhstan, Kyrgyzstan Banks Union, Uzbekistan Banking Association, Georgian Banks Association and Hungarian Bank Association.

Read more »